โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานหัตถกรรมชนเผ่า
ร้านหัตถกรรมชนเผ่า โรงเรียนบ้านขอบด้ง เปิดจำหน่ายสินค้าหัตกรรมชนเผ่ามีสินค้ามากมายไม่ซำ้แบบ โดยผลงานจากโครงงานอาชีพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีพในเขตพื้นที่ภูเขาสูงถิ่นทุรกันดารและชายแดน ตลอดจนมีสินค้าสหกรณ์โรงเรียนไว้จำหน่าย เชิญเยี่ยมชม และอุดหนุนกันได้ค่ะ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 544 ครั้ง