โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
ปฐมวัย

นางสาวนิตพร นิยม
ครู คศ.2

นางสาวสิริภรณ์ ยานะโส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายภานุพงศ์ น้ำหล่าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2